Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Opiekun w domu pomocy społecznej
Kształcenie opiekuna w domu pomocy społecznej odbywa się w formie stacjonarnej w dwuletniej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej.
Program nauczania obejmuje przedmioty teoretyczne:
zagadnienia nauk społecznych: psychologia, pedagogika, psychopatologia, gerontologia, socjologia, podstawy prawa, etyka;
edukacja zdrowotna i opieka: promocja zdrowia, pierwsza pomoc w wypadkach i chorobach, zagadnienia z rehabilitacji, psychoterapia, komunikacja interpersonalna;
metody terapii i aktywizacji: planowanie i organizowanie czasu wolnego, arteterapia, wychowanie fizyczne,
elementy informatyki
wiedza o gospodarce.
Nauczanie obejmuje także: zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w placówkach pomocy społecznej.
Warunki przyjęcia do szkoły:
- rozmowa kwalifikacyjna
- dobre zdrowie: brak chorób ograniczających wysiłek fizyczny, sprawność narządów zmysłów, brak chorób psychicznych.
O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje upoważniony lekarz.
Wymagane cechy psychospołeczne: umiejętność nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, dostrzeganie potrzeb i problemów drugiego człowieka, gotowość niesienia pomocy człowiekowi, szanowanie godności człowieka, kierowanie się zasadami etycznego postępowania wrażliwość na cierpienie ludzkie, postawa optymizmu życiowego. Słuchacze w szkole zdobywają również szereg umiejętności i wiadomości przydatnych w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym.
Nauka kończy się uzyskaniem dyplomu.
Absolwenci szkoły mają uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach opieki społecznej, instytucjach społecznych, placówkach ochrony zdrowia.


Bezpłatna nauka
2017  Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu