Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Opiekunka środowiskowa
Kształcenie opiekunki środowiskowej odbywa się w formie stacjonarnej w rocznej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej.
Program nauczania obejmuje przedmioty teoretyczne: zagadnienia psychospołecznych uwarunkowań pracy z podopiecznymi: pedagogikę, socjologię, psychologię, psychopatologię,
zagadnienia rozwiązywania problemów podopiecznych: politykę społeczną, organizację pomocy społecznej i ochrony zdrowia, metodykę pracy z ludźmi niepełnosprawnymi, podstawy prawa, elementy organizacji i zarządzania;
opiekę nad podopiecznymi: pierwsza pomoc, zagadnienia higieny osobistej, higiena żywienia, metodyka organizacji czasu wolnego;
język migowy,
informatyka,
zarys wiedzy o gospodarce.
W ramach nauki słuchacze odbywają zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w placówkach opieki społecznej.
W zakresie zajęć praktyczno-rekreacyjnych słuchacze uczestniczą w obozach, wycieczkach, rajdach, biwakach, ogniskach, turnusach rehabilitacyjnych z podopiecznymi. Słuchacze w szkole zdobywają również szereg wiadomości i umiejętności przydatnych w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym. Nauka kończy się uzyskaniem dyplomu.
Dalsze dokształcanie zawodowe absolwenci mogą podjąć na wyższych uczelniach .
Warunki przyjęcia do szkoły:
- rozmowa kwalifikacyjna
- dobre zdrowie: brak chorób ograniczających wysiłek fizyczny, sprawność narządów zmysłów, brak chorób psychicznych.
O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.
Wymagane cechy psychospołeczne:
umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, dostrzeganie potrzeb i problemów drugiego człowieka, gotowość niesienia pomocy człowiekowi, szanowanie godności człowieka, kierowanie się zasadami etycznego postępowania, wrażliwość na cierpienie ludzkie, postawa optymizmu życiowego.
Absolwenci szkoły mają uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach opieki społecznej, instytucjach społecznych, placówkach ochrony zdrowia.


Bezpłatna nauka
2017  Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu